Gündəliklər


20.09.2009
Rashad
34, Tallinn, Estonija


Rashad
34, Tallinn, Estonija

KHOJALY GENOCİDE


Rashad
34, Tallinn, Estonija

  Sən özünü ən ağıllı sayırsan?


Gündəliklər
Blogs are being updated every 5 minutes