Gündəliklər


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

Hər şeydən şikayət edən bir qız var idi. Həyatın dözülməz olduğunu düşünürdü. 


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Bir çoxumuz sırf sevdiyimiz insanların xətrinə, sırf onların xoşlarına gəlmək üçün istəmədiyimiz işləri görürük.


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Bir qadını ağladarkən çox diqqət yetirin...!!!
Çünki ALLAH göz yaşlarını sayar...!!!


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 1. İŞLƏMƏK üçüN ZAMAN AYIR

Bu, müvəffəqiyyətin əvəzidir.

2. DüŞüNMƏK üçüN ZAMAN AYIR

Bu, qüdrət və qüvvətin qaynağıdır.

3. ƏYLƏNMƏK üçüN ZAMAN AYIR

Bu, gənc qalmanın sirridir.

4. OXUMAQ üçüN ZAMAN AYIR

Bu, məlumatın təməlidir.

5. İBADƏT üçüN ZAMAN AYIR

Bu, ucalmanın yoludur.


14.06.2009
Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Sən kimsən? Səni kim, necə və nədən yaratdı? Adına dünya deyilən, bu meydana nə üçün göndərildin? Sən ki, bu qədər diqqətlə yaradılmış; görmə, düşünmə, eşidmə və sezmə kimi qabiliyyətlərlə təchiz edilmiş, ağıllı yaxşını və pisi ayırt edərək, yaxşıya yönələ bilmə xüsusiyyətlərinə sahib, iç içə duyğular daşıyan bir varlıqsan...
Bir düşün və aynanın önünə otur... Bax nə mükəmməl yaradılmısan. Özündə bir əskiklik və ya çoxluq tapa biləcəksənmi? Sən insan olaraq mükəmməl bir şəkildə yaradılmısan. Yaxşı, bu mükəmməlliyi qəbul etdikdən sonra, bu əsəri yaradanı tanımıyacaqsanmı? Düşün ki bu əsər yaradılıb, başlı-başına buraxılmamışdır. Həyatının və nəsilinin davamı və rifahı üçün, müxtəlif qabiliyyətlər verilmiş, hər cür qənaəti sənə buraxılmışdır. Bu üstünlükləri istəyəndə yaxşı, istəyəndə pis yolda istifadə edə bilərsən...


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Qədim zamanlarda Allaha çox yaxın olan, imanlı bir qoca yaşayırdı. O, İslamın gözəllikləri haqda şəhər əhalisinə danışardı. Bir gün qoca �Bismillah� sözü (Allahın adı ilə) haqda danışdı. Bu söz ilə hər bir işinə başlayan insanın o işdə necə uğur qazandığını, onun xeyir tapdığını danışdı. O dedi ki, �Bismillah� deyən insan Allahın nəzəri altında olur və Allah həmişə onun yolunu açıq edir. Bu gözəl söhbəti eşidən bir qız, Allahın möcüzələrinə heyran olur və �Bismillah� deyərək müsəlmanlığı qəbul edir. Həmin şəhər balaca bir yer idi, orada hakimiyyətdə şah dururdu. 


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Hz. Musa (ə.s) kəndbəkənd, şəhərbəşəhər gəzib insanlara Allahın dinini öyrədərkən, bir gün yolu Allahın, cəza olaraq bütün camaatını yandırdığı bir kəndə düşdü və:.......


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Həkim xəstəyə deyir:
- İçməsən, ömrünü uzadacaqsan.
- Düz deyirsiz, doktor! Bir həftə içmədim, həftə mənə il qədər uzun göründü.
xxx

Xəstə (ümidlə):
- Doktor, mən yaşayacam?
- Həkim (nəzakətlə):
- Sizi ölümdən sonrakı həyat maraqlandırır?

xxx
Həkim xəstəyə iki dərman verir:
- Birini gecə yatmamışdan əvvəl qəbul edin. İkincini səhər - əgər ayılsanız.

xxx
Həkim xəstənin yanına gəlib deyir:
- Xəstə, mənim Sizə iki xəbərim var – biri yaxşı, biri pis. Hansından başlayım?
- Doktor, yaxşı xəbərdən başlayın.
- Bu xəstəliyə Sizin adınızı verəcəklər.


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 Uşaqlar hər zaman ata-anaya yaxşılıq edəcək, ona itaət göstərəcəklər. Onların buyurduqlarına hirslənməyəcək, "of" belə deməyəcəklər. Həzrəti Əli də Qurani-Kərimdə "of" kəlməsini oxuyunca, əgər ata-anaya "of" kəlməsindən daha yüngül bir kəlmə olsaydı, Allah-Təala bizə onu məsləhət görərdi " demişdir. Beləliklə hər bir övlad ata-anaya çox hörmətli və incə davraranmalı, onlara "of" kəlməsi belə deyilməməlidir.


Elvin-azi
30, Baku, Azərbaycan

 1981-сi ildə Fransa Misirdən tədqiqat məqsədilə Misir fironlarından birinin mumiyalanmış сəsədini istəyir. Tədqiqatı üzərinə götürən professor Moris Bükayı, əsasən, fironun ölümünün səbəbləri maraqlandırırdı.
Bəlli olur ki, firon suda boğularaq ölüb. Sonra isə сəsədi dənizdən çıxarılıb mumiyalanmışdır.
Lakin bir məsələ Morisə rahatlıq vermirdi: nəyə görə məhz bu fironun сəsədi digər fironların сəsədlərindən daha yaxşı vəziyyətdə qalıb? Professor mumiyanın dənizin dibindən çıxarılma faktının elmi ixtira olduğunu elan etmək istəyəndə, ona xəbər verirlər ki, müsəlmanlar bu barədə çoxdandır danışırlar.


Gündəliklər
Blogs are being updated every 5 minutes