asifisrafilov's blog

asifisrafilov
44, Moscow, Rusija

Tutmuşdum yükümü söz bazarından,
Qoymadı ağlayam,çatmadı mëmë.
Xëyalım köc etdi,çıxdı sëfërë,
Özünë ye dedim,gözünë yemë.


11.05.2019

 Əlidən ərbəindi,Muhəmməddən bir artiq,
Bir söykənib nəfəs al,aç qapını,gir artıq.
Bircə çıxış ordadı,qovuşduqsa,qurtardıq,
Övlad Əli,övladı Əli,mövladı Əli.


Сооружение, похожее на пирамиды Древнего Египта, обнаружили археологи в казахской степи. Мавзолей был возведен более трех тысяч лет назад.
Анастасия Баринова
17 августа 2016
9597

Открытие совершили сотрудники экспедиции Сарыаркинского археологического института под руководством кандидата исторических наук И.А.Кукушкина. О нем стало известно из сообщениякарагандинского ученого Виктора Новоженова.

В эпоху поздней бронзы (XV-X вв. до н.э.) на территории Казахстана жили люди, оставившие после себя Бегазы-Дандыбаевскую культуру. Для нее характерны высокие, круглые, прямоугольные мавзолеи знати, построенные из скальных камней. Погребальная традиция предписывала укладывать покойного на бок, с согнутыми руками и ногами, а рядом захоранивались оружие, украшения и керамика.

Одним из мест расцвета Бегазы-Дандыбаевской культуры была территория в…Xatırladım ki Eftalitetlər turk olublar.Firdovsinin "Şahnamə"sindki Əfrasiyab,yaxud Mahmud Kaşğarinin "Divani lüğəti it türk" kitabındakı Alp Ər Tunqa eyni adam olmaqla şərq səlnamələrində Turan,qərb tarixçilərinn diliylə isə Eftalitet adlanan dölətin hökmdarı olub.
http://www.nat-geo.ru/science/1165199-v-gimalayakh-naydeno-drevnee-kamennoe-voysko/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Qafqazın əsl sahibləri - Möhtəşəm tarix
← previous 1 2 3 4 5 ... 98 next
Gündəliklər
Blogs are being updated every 5 minutes