Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə
sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq!
Prosedur


Birgə MMC ilə əməkdaşlıq üçün prosedur qaydaları:


1. Birgə MMC-yə rəsmi müraciət edilməli və ya www.birga.az saytı vasitəsi ilə elektron müraciət göndərilməlidir;

2. Layihə üzrə müvafiq konsepsiya və ya “Biznes Plan” təqdim edilməlidir;

3. Müraciət edildikdən sonra təqdim edilən layihə Birgə MMC-nin müvafiq prosedurlarına uyğun olaraq dəyərləndirilir. Dəyərləndirmə müsbət olduğu təqdirdə ətraflı “Biznes Plan” və bazar araşdırılması haqqında məlumatlar təqdim edilməlidir;

4. Layihə təsdiq edildikdən sonra tərəflər arasında bağlanan müvafiq müqavilə əsasında layihənin icrasına başlanılır.