Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə
sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq!
“GILL MED” layihəsi 04.05.2020
“GILL MED” layihəsi

Layihənin təsviri


 

Tibb sahəsinin inkişafı nəticəsində istifadə olunan yüksək texnoloji avadanlıqlarla yanaşı, yeni müasir tibb təyinatlı məhsulların istifadəsinə tələblər xeyli dəyişmişdir. Bu tələblər sırasında sterilizə edilmiş birdəfəlik tibbi geyim və bezlərin istifadəsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu vasitələrin istifadə olunması ilk növbədə infeksiya daxilolma risk təhlükəsinin aradan qaldırır. Qeyd olunan tibbi ləvazimatlar ölkənin bütün tibb müəssisələrində istifadə olunmasına baxmayaraq onların ölkə daxilində istehsalı yox dərəcəsindədir.