Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə
sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq!
Meyarlar


Layihələrin dəyərləndirilməsi üzrə meyarlar


Sosial effektivlik meyarı.

  • Qaçqın və məcburi köçkünlər, əlil olan şəxslərin işlə təmin edilməsi
  • Qadın sahibkarlığının inkişafının stimullaşdırılması


İxracyönümlü və idxalın əvəz edilməsi meyarı.

  • İstehsal olunan məhsul və ya xidmətin ixrac potensialının olması
  • İstehsal olunan məhsul və ya xidmətin idxalın əvəz edilməsi potensialının olması


İqtisadi səmərəlilik meyarı.

  • Layihənin maliyyə göstəriciləri, investisiyanın geriyədönməsi effektivliyi


İnnovativlik meyarı

  • İstehsal olunan məhsul üzrə innovativ həll və texnologiyalar tətbiqi
  • Azərbaycan Respublikası ərazisində və ya regionlarda mövcud olmayan istehsal layihələri


Məşğulluq meyarı

  • Yeni iş yerlərinin yaradılması


Regional təsir və sektoral inkişaf meyarı

  • Layihənin regionun inkişafına təsiri


Post-pandemiya dövrü iqtisadi inkişafa təsiri meyarı

  • Pandemiyanın bitməsindən sonrakı dövrdə iqtisadi aktivliyin dəstəklənməsinə yönələn layihələr