Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə
sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq!
Mexanizmlər


Layihənin icrası üzrə mexanizmlər


Layihə üzrə ideya menecmentin olduğu lakin maliyyə vəsaitinin olmadığı halda BİRGƏ MMC ilə əməkdaşlıq:

Layihəni təqdim edən şəxs və ya şirkət müvafiq maliyyə dəstəyi alır və layihə üzrə operator olmaq hüququ əldə edir. BİRGƏ MMC layihənin icrası üzrə nəzarət və koordinasiya funksiyasını həyata keçirir və bütün mərhələlərində dəstək verir. 


Layihə üzrə ideyanın mövcud olduğu lakin menecment və maliyyə vəsaitinin olmadığı halda BİRGƏ MMC ilə əməkdaşlıq:

Layihəni təqdim edən şəxs və ya şirkət layihədə yalnız öz biznes ideyasını təqdim etməklə iştirak edir. Layihənin icrası və maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi BİRGƏ MMC-yə məxsusdur. 


Layihə üzrə ideyanın olmadığı lakin menecment və maliyyə vəsaitinin olduğu halda BİRGƏ MMC ilə əmkdaşlıq:

BİRGƏ MMC biznes ideyasını təqdim etməklə iştirak edir, layihə üzrə operator şirkətə layihənin bütün mərhələlərində dəstək verir.


İdeya və menecmentin olmadığı lakin maliyyə vəsaitinin olduğu halda BİRGƏ MMC ilə əməkdaşlıq:

İnvestor layihədə yalnız öz maliyyə vəsaiti ilə iştirak edir. Layihənin icrası üzrə operatorluq hüququ BİRGƏ MMC-yə məxsusdur.


İdeya, menecment və maliyyə vəsaitinin olduğu halda BİRGƏ MMC ilə əməkdaşlıq:

Bu zaman BİRGƏ MMC investor şirkətlərə konsaltinq, marketinq, ixraca dəstək, sərgilərdə iştirak, bazarlara çıxış, dövlət satınalmalrında iştirak və s. formalarında dəstək verir.